VW Crafter / MAN TGE

VW Crafter / MAN TGE

Artikel-Nr.: SW-2-000-15

Der moderne MAN MMT-II Adapter mit VW-Crafter: Kameravorbereitung (PR-NR. KA8) und MAN-TGE: Kameravorbereitung (Code 632KM/KA8).

Fragen Sie das Produkt direkt an: